ملت ایران: بحثتغییرات در پرسپولیس جدی است و پایه های صندلی رویانیان می لرزد. این بار هم آیا دایی از رویانیان حمایت می کند یا ترجیح می دهد وارد مباحثمدیریتی نشود؟ مرور حرفهای دایی در زمان بحثحضور کامبوزیا می تواند جالب باشد او گفته بود «ما هم قبول داریم پرسپولیس متعلق به دولت است اما دولت آینده یک ماه دیگر می آید و اگر صحبتی کردم فقط گفتم اجازه دهید دولتی که مردم آن را انتخاب کرده تصمیم نهایی را بگیرد. دولت جدید اختیار تام دارد تا مدیرعامل جدید را انتخاب کند.
اینکه ما بیاییم و به عنوان دولت حاضر که فکر کنم یک ماه به کارش مانده مدیرعامل جدید بگذارید شما بگویید این مدیرعامل می خواهد چه کاری انجام دهد و یا چه تغییراتی را می خواهد عملی کند؟ حرف من این بود الان هم روی حرفم هستم.
ما بایدبدانیم صحبت های ما فقط باید در جهت کمک به پرسپولیس باشد و باز هم می گویم صحبت هایی که من انجام دادم فقط گفتم دولت منتخب مردم یک ماه دیگر می آید و اجازه دهید وزیر ورزش و سپس تکلیف پرسپولیس مشخص شود آن موقع وزیر هر تصمیمی بگیرد کادر فنی و بازیکنان مجری آن هستند»
حالا دولت مورد نظر دایی و وزیر انتخابی آن قصد تغییرات دارند. تصمیم دایی چیست؟