ملت ایران: هواداران پرسپولیس در فضای مجازی به خاطر پیروزی‌های اخیر تیم‌شان سر از پا نمی‌شناسند. این روزها که خیلی‌ها بعد از پیروزی پر گل پرسپولیس برابر مس روی قوای هجومی سرخپوشان مانور می‌دهند، یکی از صفحات هواداران این تیم در شبکه‌های اجتماعی سعی کرده قدرت دفاعی پرسپولیس را به رخ رقبا بکشد. این مقایسه جالب را بخوانید:

آمار گل‌های خورده صدرنشین‌ها در لیگ‌های معتبر اروپایی:

- آﺭﺳﻨﺎﻝ ۱۶ ﺑﺎﺯﻯ ۱۷ ﮔﻞ

- ﺑﺎﻳﺮﻥ‌ﻣﻮﻧﻴﺦ ۱۶ ﺑﺎﺯﻯ ۸ ﮔﻞ

- ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻧﺎ ۱۶ ﺑﺎﺯﻯ ۱۰ ﮔﻞ

- ﻳﻮﻭﻧﺘﻮﺱ ۱۵ ﺑﺎﺯﻯ ۱۰ ﮔﻞ

- ﭘﺎﺭیﺳﻦ‌ﮊﺭﻣﻦ ۱۸ ﺑﺎﺯﻯ ۱۱ گل

- ﺻﺪﺭﻧﺸﻴﻦ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ایران: ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ۱۸ ﺑﺎﺯﻯ ﺗﻨﻬﺎ ۸ ﮔﻞ ﺧﻮﺭﺩﻩ