ملت ایران: خالی بودن سکوهای ورزشگاه های لیگ برتری که به خصوص در تهران و در مورد دو تیم پرطرفدار پایتخت به چشم می آید باعثشده تا سازمان لیگ دنبال راهکارهایی برای بازگرداندن تماشاگران به ورزشگاه ها باشد.
همچنین از وقتی بلیت های سکوهای روبروی جایگاه ورزشگاه آزادی الکترونیکی شده غیبت تماشاگران به خاطر استقبال پائین از خرید این بلیت ها در تصاویر تلویزیونی بیشتر به چشم می آید.
به همین خاطر سازمان لیگ فوتبال ایران برای تشویق و ترغیب در خصوص خرید اینترنتی بلیت مسابقات فوتبال، بلیت این مسابقات را با تخفیف به فروش می رساند.
به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، دراین طرح بلیت جایگاه ورزشگاه آزادی را با ۱۲ درصد تخفیف، به مبلغ ۱۳۲۰۰ تومان به فروش می رساند. پیش از این قیمت این بلیت ها ۱۵ هزار تومان بود.