ملت ایران: چند روز قبل یعنی دقیقا همان روزی که کارلوس کی روش با اصحاب رسانه نشست خبری داشت، معاون توسعه وپشتیبانی وزارت ورزش وجوانان در نشست دیگری به خبرنگاران گفت که وزارت ورزش سال آینده به تیم های استقلال و پیروزی کمک مالی نخواهد کرد. پیرو این موضوع امروز هم یک از نمایندگان مجلس آب پاکی راروی دستان مدیران سرخابی ریخت و صریحا گفت؛ دولت حق ندارد به این دو باشگاه کمک کند. سید هادی حسینی با بیان اینکه دو تیم استقلال و پرسپولیس باید از مدت ها پیش به بخش خصوصی واگذار می شدند، گفت: «دولت در حال حاضر حکم واگذاری این دو تیم را به بخش خصوصی دارد. با واگذاری این دوتیم در واقع به تقویت آنها کمک می شود. از سویی از یاد نبرید که طبق قانون دیگر دولت حق ندارد به این دو باشگاه کمکی را کند».
به نظر می رسد این بار وزارت ورزش و مردان بهارستان دست به دست هم دادند تا به هر ترتیبی جلوی گسیل پول به دو تیم وزارت ورزش را بگیرند. بنابراین در این وضعیت چاره ای باقی نمی ماند جز واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی.