ملت ایران: خداداد افشاریان داور بازنشسته یاسوجی شب گذشته به عنوان کارشناس داوری در برنامه نود حاضر شد و به بررسی اتفاقات داوری بازی های هفته هجدهم لیگ برتر پرداخت اما در واقع او در این برنامه چیزی فراتر از یک کارشناس داوری بود و در مقاطعی حتی تا اجرای تک نفره پربیننده ترین برنامه تلویزیون پیش رفت.
افشاریان به غیر از اظهار نظر درباره مسائل داوری و صحنه های مشکوک تقریبا در تمام بحثها و مسائل برنامه وارد بحثمی شد یا نظر می داد. رودررویی او با ایرانمنش مدیرعامل باشگاه مس هم جالب بود تا جایی که وقتی عادل فردوسی پور بی خیال مجادله کلامی با او شد افشاریان برنامه را در دست گرفت و دقایقی با مدیر کرمانی دوئل کلامی داشت.
داور یاسوجی در این برنامه از هر فرصتی استفاده کرد تا در نود مشارکت داشته باشد و نشان داد قابلیت های بیشتری نسبت به برخی کارشناسانی که در برنامه نود حاضر می شوند و به سختی، با جملاتی کوتاه فقط درباره صحنه های داوری اظهار نظر می کنند، دارد. هر چند این شیرین زبانی ها بعضا به ضرر او هم تمام شده است.
جالب اینکه دیشب افشاریان آنقدر حرف زد و درباره همه چیز اظهار نظر کرد که وقتی در پایان برنامه یک دقیقه از عادل وقت خواست تا چیزی بگوید فردوسی پور این اجازه را به او نداد؛ شاید به خاطر ترس از اینکه خداداد را تهدیدی جدی برای اجرای نود می بیند