ملت ایران: این ملی پوش برزیلی در جولای با قراردادی ۵۷ میلیون یورویی از سانتوس به بارسلونا رفت، اما جزئیات مربوط به مجموع نهایی مبلغ پرداختی به بازیکن و به طرف های دیگر هنوز مشخص نیست.
جوردی کاسس، یکی از رقیبان ساندرو روسل برای ریاست بارسلونا خواستار آن شده که نقش رییس در این انتقال روشن تر شود. او خواستار شفافیت بیشتر بر سر ۴۰ میلیون یورو پرداختی شده است که پیش تر تصور می شد به عنوان حق کمیسیون به پدر بازیکن رسیده است.
اما دادگاه عالی اسپانیا می خواهد اسناد را بررسی کند و سپس تصمیم بگیرد که آیا بارسلونا باید به دادگاه برود یا نه.
باشگاه بارسلونا پیش تر حاضر نشده بود جزئیات قرارداد را فاش کند چرا که یکی از طرف های درگیر در قرارداد بندی در آن گنجانده بود که طبق آن باید همه چیز محرمانه باشد.
اما باشگاه اعلام کرده که هیچ اشتباهی انجام نداده است و تمامی اطلاعات لازم را به پابلو روس قاضی خواهد داد.