ملت ایران:سعید مظفری زاده داور معروف فوتبال ایران در گفت وگوی خود با برنامه ۹۰ به حرف های امیر عابدینی مدیر داماش گیلان واکنش نشان داد. عابدینی که هفته گذشته مظفری زاده را به تغییر نتیجه بازی متهم کرده بود. در این هفته اتهامات خود را به سمت نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال کشاند. او گفته بود در مورد مظفری زاده چیزهایی می داند که اگر بگوید مظفری زاده از صحنه داوری خداحافظی خواهد کرد.
دیشب اما مظفری زاده با شهامت روی خط آمد و از عابدینی خواست هر چه درباره اش می داند بگوید و در این زمینه مضایقه نکند که البته عابدینی تا انتهای برنامه هم روی خط ۹۰ نیامد.

او گفت: «او اتهام تبانی و فساد را مستقیم به فدراسیون می زند و خود فدراسیون و سازمان لیگ باید پاسخگوی این ادعا باشند اما درباره خودم. من هفته قبل هم می خواستم روی خط بیایم که این کار را نکردید اما حالا هم می گویم. اگر عابدینی حرفی دارد بیاید و بگوید. امیدوارم او بیاید حرف هایش را بزند و فدراسیون بررسی کند یا ما مقصریم که باید مجازاتش را بپذیریم و اگر هم تقصیر از ما نبود طرف مقابل با برخوردی تند مواجه شد.» او همچنین گفت یک سال است که از برخوردها با داوران شاکی شده اما به اصرار عسگری هنوز داوری می کند.