ملت ایران: پس از نزدیک به یک هفته که زا قهر ساموئل می گذشت سرانجام این بازیکن راضی شد که به تمرینات تیمش برگردد. باشگاه استقلال وعده داده بود که بزودی قسمتی از قرارداد ساموئل را به او می دهد اما سررسید این چک که هفته قبل بود پاس نشد. از این رو ساموئل طبق بندی که در قراردادش وجود دارد به تمرینات تیمش نیامد. اما سرانجام دیروز مدیربرنامه های ساموئل از مالزی وارد ایران شد و توانست مشکل این بازیکن را حل کند.