ملت ایران: معمولا در بیشتر شهرستان ها گزارشگران تلویزیونی هر شهر به نحوی بارز از تیم شهر خودشان در مصاف با سرخابی های تهران حمایت می کنند به طوری که در زمان دریافت گل تقریبا ساکت می شوند اما بعد از گلزنی تیم شهر خود فریاد می کشند.
هفته قبل این اتفاق در کرمان نیفتاد(البته مس گلی نزد تا واکنش گزارشگر کرمانی را ببینیم) و حالاتعداد زیادی از هواداران تیم مس با برقراری تماس با دفتر روابط عمومی باشگاه صنعت مس از نحوه گزارش تلویزیونی بازی تیم های مس و پرسپولیس ابراز گلایه کردند.
این هواداران با اعلام اینکه در همه شهرها از جمله تبریز و اصفهان، گزارشگران تلویزیونی عملا از تیم های شهر خود در برابر سرخابی ها حمایت می کنند، اما در روز بازی تیم های مس و پرسپولیس گزارشگر کرمانی به نحوی به گزارش بازی می پرداخت که گویی جانب تیم میهمان را بیشتر داشت!
هواداران مس که از نتیجه بازی به اندازه ی کافی دلخور شده بودند، با شنیدن این گزارش به نوعی بیشتر ناراحت شدند تا با برقراری تماس با باشگاه مس و همچنین طرح این مسئله در فضای مجازی، دلخوری خود را از این مسله عنوان کرده باشند. هرچند طبیعی است که گزارشگران تلویزیونی نیز به صورت استاندارد بی طرفی خود را در گزارش های تلویزیونی اعمال کنند اما دوستدران مس معتقدند اینکه در کرمان، حمایت از میهمان جلوه بیشتری داشته باشد موضوع پسندیده ای نیست و موجب ناراحتی آنها شده بود.