ملت ایران: در مسابقات امسال لیگ کمبود گل از هر حیثبیداد می کند یکی از مصدایق کم گلی در لیگ امسال میانگین ضعیف خط حمله های تیم هاست. به نوعی که ۶ تیم لیگ میانگین گل زده شان در هر بازی کمتر از یک است؛ سپاهان، سایپا، راه آهن، ذوب آهن، فجرشهیدسپاسی و مس کرمان تیم های مورد اشاره هستند که بین ۱۱ تا ۱۷ گل در ۱۸ بازی گذشته شان به ثمر رسانده اند. فقط یک تیم تجربه سقوط دارد. در جدول مسابقات لیگ برتر ۶ تیم با کسب امتیازات کمتر از ۲۰ در محدوده خطر سقوط به لیگ دسته اول قرار دارند، تیم های گسترش فولاد با ۱۹، راه آهن سورینت با ۱۷، صبای قم با۱۶، ذوب آهن اصفهان با ۱۵، فجرشهیدسپاسی با ۱۴ و مس کرمان با ۱۳ امتیاز در مکان های یازدهم تا شانزدهم جدول رده بندی قرار دارند. جالب آنکه بدانید از بین این ۶ تیم فقط فجرشهیدسپاسی است که سابقه سقوط دارد. دیگران یا مثل ذوب آهن از ابتدای لیگ برتر تجربه سقوط نداشته اند یا مثل تیم های دیگر بعد از صعود به لیگ برتر هیچگاه سقوط نکرده اند.