ملت ایران: مدیرعامل صبا از وضعیت تیمش راضی نیست. او امروز در مصاحبه ای که کرد داوران را مقصر این شرایط دانست اما در ادامه صحبت هایی را به زبان آورد که شاید منظور از آن انتقال صبا از شهر قم بود. کشوری فرد در ابتدا در مورد داوری گفت: «نمی دانم این اشتباهات سهوی است یا عمدی ولی هر هفته داریم بد می بینیم. این اشتباهات فقط متوجه تیم ما نیست و برای تیم های دیگر هم رخ داده است.» وی در پایان در پاسخ به این سئوال که " در صورت تداوم ناکامی های تیم صبا چه تصمیمی می گیرد "؟ به مهر گفت: «فعلا منتظریم تا استاندار قم مشخص شود. شاید تصمیم های خطرناکی بگیریم! البته برای رفع نقاط ضعف تیم یکی، دو بازیکن خارجی در خط دفاع و حمله مد نظر داریم که به احتمال زیاد به زودی به ما اضافه خواهند شد.»
تصمیم خطرناک مدیرعامل صبا که انجامش منوط به انتخاب استاندار است چه می تواند باشد جز واگذاری صبا، البته در صورت سقوط این تیم به لیگ یک. گویا آخرین تیم منتقل شده دولت سابق هم در حال فنا شدن است.