بعد از تعویض آرش برهانی با محمدمهدی نظری، نظری به سمت برهانی نرفت تا با او دست بدهد و روبان مشکی‌ای که روی پیراهن استقلال بود را کند و به زمین انداخت.

اتفاق دیگر حضور بخشی از تماشاگران در پایین جایگاه خبرنگاران و همچنین شماری از تماشاگران در کنار جایگاه ویژه که تعدادشان حدود ۲۰ نفر بود علیه علی دایی شعار سر دادند و او را رئیس مافیا خواندند که این شعار باعثواکنش لیدرهای استقلال شد و سریعا قطع گردید.

شماری از هواداران همچنین از استقلال می‌خواستند که گلزنی کند و از بازیکنان می خواستند که غیرت خود را نشان دهند.

*محمد انصاری بازیکنی که در گذشته عضو تیم استقلال بود و اکنون به خاطر سربازی به تیم فجرسپاسی رفته و سه اخطاره است در جایگاه ویژه حضور دارد. محمود یاوری این بازیکن را پدیده فوتبال اعلام کرده است.