ملت ایران: باخت سنگین آرسنال در ورزشگاه اتحاد و مقابل سیتی اتفاق دردناکی برای توپچی ها و هواداران این تیم بود. بعد از به صدا درآمدن سوت پایانی بازی، مسعوت اوزیل خرید تابستانی آرسنال بدون تشکر از هواداران تیمش که در ورزشگاه اتحادحضور یافته بودند قصد ترک زمین را داشت
همین موضوع باعثشد تا پر مرتساکر یکی از بازیکنان آلمانی آرسنال که شناخت زیادی از اوزیل دارد ودرتیم ملی آلمان نیز با او هم تیمی است، رفتار اوزیل را سرزنش کند. اوزیل بعد ازیک بازی بد درحالی که سرش را پائین انداخته بود قصد ترک زمین را داشت که با اعتراض مرتساکر روبرو شد