ملت ایران: محمد مایلی کهن که به نظر می رسد از اظهارات مهدوی کیا در ویژه برنامه ۹۰(قرعه کشی جام جهانی) دلخور است، در مصاحبه ای اعلام کرد که مهدوی کیا هرگز اسطوره پرسپولیس نبوده و نیست.

مهدوی کیا در این برنامه از ایویچ به عنوان مربی تاثیرگذار در تیم ملی نام برد و مایلی کهن از این ناراحت شد که چرا نامی از وی نبرد.

اظهارات مربی سابق تیم ملی با موضع گیری گسترده پرسپولیسی ها در فضای مجازی مواجه شده است.

اکثریت قریب به اتفاق قرمزها با اعلام حمایت از مهدوی کیا تاکید کردند وی را بیشتر از مایلی کهن اسطوره باشگاه می دانند چراکه در بحثاخلاقی و رفتاری کارنامه بهتری دارد!