ملت ایران: گویا قرار شده است برای رسول خطیبی سرمربی تیم گسترش فولاد دیداری خداحافظی ترتیب داده شود. از همین رو مسئولان تیم گسترش فولاد در نیم فصل قصد انجام چنین کاری را داشته اند که موفق به توافق با تیمی برای دیدار دوستانه نشده اند. پس از آن رسول خطیبی پیشنهاد بازی با سپاهان را میدهد. خطیبی عنوان کرده است چون در تیم زرد پوش اصفهانی خاطرات خوبی دارد دیدار خداحافظی اش را برابر این تیم برگزار کند. اما مسئولان تیم گسترش فولاد با درخواست خطیبی مخالفت کرده و عنوان کرده اند که برای دیدار خداحافظی وی، با تیمی بزرگتر مسابقه ای را ترتیب خواهند داد.