ملت ایران: شرایط این گروه بسیار پیچیده شده بود و تا دقایق پایانی مشخص نبود چه تیمی صعود خواهد کرد و چندین بار جای تیم های صعود کننده عوض شد. ناپولی ها که تا دقایق پایانی جشن صعود گرفته بودند با گل دقیقه ۸۷ گروس کروتز در دیدار دورتموند و مارسی، علی رغم شایستگی از گردونه ی رقابت ها حذف شدند. اما نکته جالب و قابل تامل در این دیدار نا آگاهی پیمان یوسفی از شرایط جدول و گروه بود. در حدی که پس از گل دوم ناپولی توسط کایخون در حالی که این بازیکن هیچ عکس العملی در قبال گلش نداشت آقای گزارشگر با هیجان بسیار بالا عنوان کرد که با این گل ناپولی به دور بعد صعود خواهد کرد و دورتموند حذف خواهد شد. حتی پس از سوت پایان بازی, با شات هایی که کارگردان از چهره ی ناراحت شاگردان بنیتز نشان میداد؛ یوسفی با عنوان اینکه معلوم نیست چه تیمی به دور بعد صعود کرده است سریعا میکروفون را با بخش تحویل داد تا از گیر این گروه پر دردسر و پیچیده فرار کند.
هر چند اگر یوسفی اطلاعات خودش را از شرایط رده بندی گروه بالا می برد بدون شک به جذابیت های این دیدار تماشایی اضافه میکرد