ملت ایران: دایی مقابل مس می تواند روی نیمکت بنشیند. این خبری است که سازمان لیگ مخابره کرده و گفته است «با توجه به اینکه ابلاغیه محرومیت علی دایی سرمربی پرسپولیس به سازمان لیگ و تبع آن به باشگاه پرسپولیس کمتر از ۷۲ ساعت قبل از مسابقه صورت گرفته، بنابراین محرومیت دایی در هفته های ۱۹ و بیستم لحاظ خواهد شد و علی دایی می تواند روز جمعه ۲۲ آذر تیم خود را هدایت کند.»
آیا این موضوع وفق مقررات است؟ بند سوم از ردیف «ب» ماده ۲۸ آیین نامه انضباطی می گوید «محرومیت از مسابقه، بعد از صدور حکم قطعی و ابلاغ رسمی آن، در اولین مسابقه ای که تخلف در آن صورت گرفته است اعمال می شود» تبصره این ماده می گوید «حکم صادره حتی الامکان هفتاد و دو ساعت پیش از زمان مسابقه مرتبط با موضوع محرومیت ابلاغ می شود اما تاخیر در ابلاغ نیز مانع اجرا نخواهد بود»
تبصره این ماده به طور شفاف گفته که دیر اعلام شدن رای مانع اجرای آن نیست.
گفته می شود کفاشیان تلاش کرده این موضوع باصطلاح ماست مالی شود بنحوی که علی دایی تقاضای اعاده دادرسی خواهد کردو با وساطت کفاشیان حکم تصحیح خواهد شد.