ملت ایران: دکتر امین نوروزی معاونت پزشکی – ورزشی استقلال وضعیت مصدومیت کبه را شرح داد و گفت: «بعد از معاینات و مشاوره هایی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که کبه نیاز مجدد به MRI با تزریق دارد تا میزان آسیب دیدگی او بیشتر مشخص شود. این بازیکن از ناحیه رباط داخلی پا دچار صدمه شدیدی شد که به مینیسک ایشان هم فشار آمده است. در تشخیص اولیه این بازیکن نیاز به ۶ هفته استراحت و فیزیوتراپی دارد، اما پس از انجامMRI مجدد ما نظر نهایی را در خصوص وضعیت آسیب دیدگی او اعلام می کنیم.»
دکتر نوروزی در خصوص زمان انجام MRI مجدد از پای کبه گفت: «فردا از این بازیکن MRI جدید می گیریم تا وضعیت آسیب دیدگی او به صورت کامل مشخص شود. اما در حال حاضر می توانیم بگوییم کبه تا ۶ هفته نیاز به استراحت دارد.»
وی در پاسخ به این پرسش که در برخی از رسانه ها صحبت از عدم تست پزشکی از این بازیکن قبل ازامضای قراردادش با استقلال مطرح شده گفت: «متاسفانه این شایعه در برخی از رسانه ها مطرح شده بود، اما کبه یک هفته تمام زیرنظر ما تست پزشکی داد و علاوه بر این در کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران هم از او تست کاملی گرفته شد. حتما این افراد که چنین خبر بی اساسی را مطرح کرده اند بازی را تماشا نکردند چرا که تصاویر بازی شدت ضربه ای که روی پای این بازیکن وارد شد را نشان می دهد.»