ملت ایران: محمد مایلی کهن سرمربی سابق تیم ملی، مصاحبه روزگذشته خود با خبرورزشی را تعدیل می کند. او عقیده دارد آنها با برداشت ژورنالیستی خلط مبحثکرده اند که البته خیلی هم حق با او نیست.
این مصاحبه را به نقل از ایران ورزشی بخوانید:
شاید مصاحبه شما با یک رورنامه ورزشی و تیتری که روی جلد می بینیم تمام اتفاقات هفته را برای ما کامل کرد. اینکه می خوانیم شما ادعا می کنید مهدی مهدوی کیا اسطوره پرسپولیس نیست!
خب من که مسوول و سردبیر و مدیرمسوول روزنامه نیستم. خدا را شکر روزنامه نگارها حرف ما را می شنوند و برداشت های خودشان را می نویسند. به خود بچه های خبر هم گفتم.
شما مدیرمسوول روزنامه خبر یا هر روزنامه ای! وقتی این جمله را از زبان محمد مایلی کهن می شنوید چه تیتری برای جلد انتخاب می کنید؟
خب شاید من تیتر می زدم «مایلی کهن: مهدوی کیا اسطوره ملی است نه اسطوره پرسپولیس!»
شما عین این حرف را زدید؟
متن مصاحبه را هم بخوانید می بینید که من همین را گفتم. نمی گویم حرف هایم عوض شده اما خب شاید مردم علاقه ای نداشته باشند این تیتری که من الان زدم را روی جلد روزنامه ها ببینند. مردم این روزها جنجال و بزن بزن و دعوا دوست دارند. این تیترها روزنامه ها را نمی فروشند.
یعنی تکذیب می کنید؟
من مسوول صفحات روزنامه نیستم. علاقه ای هم ندارم هر روز دوره بیفتم و تکذیب کنم. مهدی مهدوی کیا خودش می داند حس من به او چیست. من در مورد کسانی که شخصیتی به مراتب پایین تر از مهدی دارند هم آن حرف ها را نمی زنم. چه برسد به خود مهدی. لااقل من اندازه یک ارزن که برای مهدی وقت و انرژی صرف کرده ام. لااقل من به اندازه همان یک ارزن که برای تبدیل شدن مهدی به این چیزی که امروز هست نقش داشته ام!