ملت ایران: دو تیم ریشه دار وقدیمی فوتبال کشور تراکتور سازی وذوب آهن روز جمعه در یک هوای سرد وبرفی از هفته هیجدهم رقابت های لیگ برتر مقابل هم صف ارایی می کنند.
با نگاهی به امار مصاف های رو در روی دو تیم از سری رقابت های لیگ برتر نشان می دهد که برتری اماری از آن ذوب آهنی هاست، از مجموع ۱۱ بازی لیگ برتری از انجام شده از سال ۱۳۸۰ سبز پوشان ۵ برد وسه تساوی را مقابل سرخپوشان تبریزی تجربه کرده اند، تراکتور سازی ۳ برد را در مقابل این تیم تجربه کرده که دو پیروزی را در فصل یازدهم با امیر قلعه نویی ویک پیروزی پر گل که بهترین برد تاریخی تراکتوری ها مقابل ذوب اهن محسوب میشود با مجید جلالی در خانه حریف بدست امده است.
از مجموع ۲۳ گل رد وبدل شده سهم تبریزی ها ۱۰ گل واصفهانی ها ۱۳ گل می باشد.
در۵ دوره اخیر لیگ در جدول گلزنان دیدار های دو تیم نام محمد قاضی با ۲ گل به ثبت رسیده است.
اما نکته جالب درخصوص شرایط جدول وامارفعلی دو تیم اینکه درچندین مورد از نظر اماری از ارقام مشترکی بهره مند هستند که در زیر این اعداد مشابه ولی متضاد را مشاهده می کنید:
گل زده تراکتور سازی - ۲۵
گل خورده ذوب آهن - ۲۵
گل خورده تراکتور سازی - ۱۴
گل زده ذوب آهن - ۱۴
برد تراکتور سازی - ۹
باخت ذوب آهن – ۹
تفاضل گل – مثبت ۱۱
تفاضل گل – منفی ۱۱