ملت ایران: سازمان لیگ با ارسال نامه ای به باشگاه پرسپولیس اعلام کرد: محرومیت دو جلسه ای علی دایی در دیدار با مس کرمان لحاظ نخواهد شد و او می تواند در این مسابقه که از هفته هجدهم برگزار می شود تیم خود را هدایت کند.
در نامه سازمان لیگ آمده است: با توجه به اینکه ابلاغیه محرومیت علی دایی سرمربی پرسپولیس به سازمان لیگ و تبع آن به باشگاه پرسپولیس کمتر از ۷۲ ساعت قبل از مسابقه صورت گرفته، بنابراین محرومیت دایی در هفته های ۱۹ و بیستم لحاظ خواهد شد و علی دایی می تواند روز جمعه ۲۲ آذر تیم خود را هدایت کند.