ملت ایران: یک از نکات حاشیه ای بازی مس و پرسپولیس برخورد دایی و شیثرضایی است. این دو در لیگ نهم با یکدیگر فعالیت می کردند اما دایی به خاطر کم فروشی در بازی با صبا که منجر به ۴ تایی شدن پرسپولیس شد، عذر رضایی را خواست. بعد از ان هم چند مصاحبه بلند بالا علیه یکدیگر انجام دادند تا مشخص شود هیچ صلحی بین آنان برقرار نمی شود. از این رو شیثهم اعلام کرده هرگز سمت نیمکت پرسپولیس نمی رود. البته برخورد دایی و مظلومی هم از نکات جذاب این بازی خواهد بود. دایی دو شکست در داربی را مقابل پرویز تجربه کرده و حالا زمان مناسبی است برای جبران ان نتایج.
شما پیشبینی می کنید برنده این نبرد چه کسی خواهد بود؛ زوج شیثو پرویز یا دایی؟