ملت ایران: یکی از آمارهای عجیب تیم دایی به بازی های خارج از خانه تیم او مربوط می شود. پرسپولیس تا امروز تنها یک بار خارج از ورزشگاه آزادی موفق به پیروزی شده که آن یک دفعه برابر راه آهن بود آن هم درروزشگاه تختی تهران. در باقی اوقات آنها یا مساوی کردند یا باختند. البته جمعه برای شکستن این طلسم یک مقدار روز دشواری خواهد بود. چون پرسپولیس در هفت فصلی که به کرمان رفته ۴ بار مساوی گرفته و سه بار باخته است. این یعنی قرمزها در طول هفت سال گذشته اصلا طعم پیروزی در دل کویر را نچشیدند.
حالا تقابل با مس می تواند منجر به شکست این طلسم هفت ساله و هفده هفته ای شود.