ملت ایران: رئیس فدراسیون فوتبال کره جنوبی با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان خواستار حمایت ایران در میزبانی مسابقات جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۷ کره جنوبی شد.

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، چونگ مونگ گیو - رئیس فدراسیون فوتبال کره جنوبی با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان خواستار حمایت ایران در برگزاری مسابقات جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۷ به میزبانی کره جنوبی شد.

وی در نامه خود نوشت: همانطور که می‌دانید، فدراسیون فوتبال کره جنوبی طی ۸ ماه اخیر جهت دریافت میزبانی مسابقات جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۷ تلاش بسیار زیادی کرده بود و در نهایت کمیته اجرایی فیفا در جلسه‌ای به تاریخ ۱۴ آذر ۹۲، فدراسیون فوتبال کره جنوبی را به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۷ معرفی کرد.

من معتقد هستم که این خبر نه تنها برای فدراسیون فوتبال کره جنوبی بلکه برای کشور کره و همچنین همه فدراسیون‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار مهم است زیرا برگزاری چنین مسابقات مهمی در آسیا، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه و بهبود فوتبال در منطقه را فراهم می کند.

بدین منظور، من خواستار حمایت شما در جهت سازماندهی مسابقات جام جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۱۷ هستم که موفقیت در این مسابقات به همکاری و همیاری شما بستگی دارد. ما را در راستای سرافرازی آسیا حمایت کنید.