ملت ایران: محمد قاضی این روزها به نظر در شرایط مالی بدی به سر می برد و هر چند وقت یکباری در رسانه ها از رویانیان طلبش را می خواهد. قاضی در جدیدترین مصاحبه اش هم از رویانیان خواسته تا نرفته است پول وی را بدهد.
وی در این باره گفته است: فکر می کنم در این مدت در مورد این موضوع زیاد صحبت کردم ولی حداقل مسئولان باشگاه پرسپولیس می دانند که من با آنها تعامل کرده و از روزی که از آنها جدا شدم شرایط شان را درک کردم.
من برای پرسپولیس تمرین و بازی کردم و زحمت کشیدم و این درست نیست که زحمات من نادیده گرفته شود. متأسفانه این روزها به دلیل بدهی که دارم در شرایط مالی سختی هستم و حالا روی صحبتم با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است که همیشه با او رابطه خوبی داشتم و رابطه ما مثل پدر و پسر بود. حالا از رویانیان می خواهم تا در پرسپولیس هست پول من را بدهد چون واقعاً باید بدهی ام را بپردازند.
بعد از جدایی از این باشگاه قرار بود با هم جلسه ای داشته باشیم ولی این اتفاق نیفتاد. تا به امروز هم صبر کردم و امیدوارم که برای پرداخت پولم از سمت رویانیان پالس مثبت ببینم چون همانطور که گفتم رابطه من با او خوب و صمیمی بود ولی نمی دانم چرا در این مدت توجهی به صحبت های من نشد.