ملت ایران: پیراهن پائولو مالدینی که در پایان دیدار دوستانه بین پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان در اختیار پایان رأفت قرار گرفته بود امروز در تلار ایوان شمس تهران و طی مراسمی به حراج گذاشته شد.
در این مراسم که در حضور ۳۰۰ نفر برگازر شد و بخش های مختلفی داشت حراج به صورت همت عالی انجام می شد بیش از ۳۰۰ میلیون تومان پول جمع آوری شد. ۱۵۰ میلیون تومان از این مبلغ را حسین هدایتی داد. سپس افراد حاضر در این مراسم مثل حمید استیلی، پایان رأفت، حبیب کاشانی، محمود زادمهر، کوروش برمک، بهنام ابوالقاسم پور و چند تن از خوانندگان و بازیگران تلویزیونی این پیراهن را امضا کردند و قرار شد آن را به موزه ملی ایران انتقال دهند. در این مراسم بهنام ابوالقاسم پور، محمد رویانیان، حسین کلانی، زادمهر، حبیب کاشانی، حمید استیلی، مومنی، حسین هدایتی، پایان رأفت از جمله افراد فوتبالی بودند که حضور داشتند همچنین علی لهراسبی، کوروش لرستانی و مهدی مقدم از جمله افراد هنری حاضر در این مراسم بودند و محمد هادی ایازی معاون شهرداری تهران و طلا نماینده مجلس از جمله افراد سیاسی حاضر در این مراسم بودند.