ملت ایران: مصدومیت اخیر محسن بنگر نگرانی های تازه ای برای کادر فنی پرسپولیس ایجاد کرده بود اما خیلی زود مشخص شد این اسیب دیدگی جدی نیست.
بنابر اعلام دکتر حقیقت پزشک پرسپولیس نتیجه MRI انجام شده روی پای محسن بنگر نشان داد که وی دچار عارضه خاصی نشده است و دردی که در ناحیه عضله پشت ران احساس می کند با انجام برنامه های فیزیوتراپی مرتفع خواهد شد.
بدین ترتیب محسن بنگر می تواند همزمان در تمرینات پرسپولیس حضور داشته و برنامه ها را به طور کامل انجام دهد.