ملت ایران: با حکم کمیته انضباطی و به خاطر صغر سن و جعلی بودن بازیکن تیم نوجوانان پرسپولیس، استقلال در دربی رده نوجوانان سه بر صفر برنده شد. حالا استقلالی ها به این خبر طی مطلبی واکنش نشان داده اند که در بخشی از این مطلب آمده است:
«خبری که از هیات فوتبال می رسد، یکی از خبرهای بد و ناخوش است، که نشان می دهد ناخوش احوالی و بردن به هر قیمت که ریشه در اخلاقیات «ماکیاولی» دارد تا کجا رخنه کرده و تیمی که باید الگوی رفتار درست و احترام به قانون باشد برای پیروز شدن، خود را به چه ورطه ای انداخته و برای افکار عمومی با نادیده گرفتن مقررات و قوانین، چه ارزش و بهای اندکی قائل شده است.
ختم کلام و یک کلام: پرسپولیس کاری را انجام داده است که ای کاش برای آخرین بار باشد، هرچند که برای اولین بار نیست. پرسپولیس، از اعتماد دست اندرکاران استفاده – در اصل سو ءاستفاده – کرده و برای برنده شدن دست به کاری زده که یک نام بیشتر ندارد: تقلب.
در این باره، حرف زیادی نداریم که خود عمل، واگویه کرده است، زشتی خویش را، اما یک سوال داریم:
آیا حق تیم های «درست رفتار» را خوردن هنر است؟ آیا حق بچه های تیم های رقیب را، به واسطه اعتمادی که دارند و تقلب شما، در باورشان نمی گنجد، باید خورده شود؟ و آیا به این ترتیب، در درجه اول حق بچه های صاحب حق خود را، قبل از هر کاری نمی خورید و جای یک بازیکن واقعی را به یک متقلب نمی دهید. از این رفتار و تبعات آن، چه انتظاری باید داشت؟ بازیکنی که در این تیم و در این مکتب و با این چشم پوشی بر هر تقلبی رشد می کند، چه بازیکنی خواهد شد؟»