ملت ایران: هنوز ترکش های حضور میلان در تهران در فضای رسانه ای ما جریان دارد. چند روز قبل خبری مخابره شد دال بر اینکه بعضی از اعضای کادر فنی و بازیکنان پیشکسوت پرسپولیس هدایایی را از سوی اسپانسر این بازی گرفتند. حتی عنوان شد پروین مبلغ بالایی را به عنوان سرمربی تیم دریافت کرده و خیلی های دیگر چیزی را نگرفتند. ب ا این وجود دیروز علی پروین در مصاحبه ای رسما اعلام کرد یک پاپاسی از هیچکس نگرفته است و حمید استیلی شهادت می دهد هیچ پولی در کار نبوده که به عده ای برسد و به عده دیگر نه. اما امروز خبرنگار برای پی بردن به اصل قضیه با یکی از دست اندرکاران باشگاه پرسپولیس تماسی را بر قرار کرد. این مسئول حرف های پروین را تائید کرد و گفت: «نمی دانیم منبع این خبر کیست اما شما تردید نداشته باشید که همه چیز بر مدار شایعه است و اصلا پولی در میان نبوده که بین کسی تقسیم شود.»