ملت ایران: آیتم تنیس فوتبال جایگاه ویژه ای در تمریناتپرسپولیس و البته بیشتر تیم های لیگ برتری دارد. معمولا این آیتم در روزهایی که تمرینات تیم ها سبک باید باشدو بیشتر در تمرینات دو روز بعد از بازییا حتی روز بعد از بازی در دستور کادر فنی قرار می گیرد اما علی دایی برایپائین آوردن فشار تمریناتبخصوص در روزهایی که تیم دو جلسه تمرین می کند از این آیتم برای بالا بردن روحیهبازیکنانش سود می برد تا آنها بعد از برد مقابل همبازیان شان اینطوری مقابل دوربین ها فیگور بگیرند. واقعا فکر می کنید بعد ازپایان دومین جلسه تمرینی در یک روز سرد پائیزی چه چیزی این پرسپولیسی های خوشحال را اینطوری سر ذوق آورده است؟ رو کم کنی همبازیانیا…؟