ملت ایران: با وجود اینکه صدر جدول هم اینک در اختیار تراکتورسازی است اما در نهایت تعجب در داربی تبریز تنها ۲ هزار نفر به ورزشگاه یادگار امام تبریز رفتند. مهدی کریمیان بازیکن تراکتوری ها اعتقاد دارد رفتار کمیته انضباطی موجب فرار پرشورترین هواداران فوتبال ایران از استادیوم شده است. کریمیان که با فارس حرف می زد در این مورد گفت: «اگر سیاست فدراسیون فوتبال این است که تماشاگران به استادیوم نیایند و به جای دیگر بروند که من حرفی در این باره ندارم اما نباید این موضوع را درباره تماشاگران تبریزی از یاد برد که وقتی کمیته انضباطی آنها را تهدید می کند این عدم استقبال هم به وجود می آید. تماشاگران ما مگر چه کاری کردند که آقایان این صحبت ها را انجام می دهند؟ همان یک امتیازی هم که از ما کسر شد ظلم بزرگی در حق تراکتورسازی بود. وقتی تماشاگران ما می بینند که این برخوردها صورت می گیرد به نشانه اعتراض به استادیوم نمی آیند.»