ملت ایران: عقب افتادن قسط دوم محمدرضا خلعتبری یکی از مشکلات بزرگ باشگاه پرسپولیس بود که برای هواداران این تیم تولید نگرانی کرده بود. پیش از این حسین هدایتی وعده داده بود هر سه قسط خلعتبری را به عجمان می دهد. اما پس از پرداخت قسط اول او پایش را کنار کشید و مدعی شد دیگر افراد نیکوکار پا پیش بگذارند برای پرداخت این هزینه. البته وکیل هدایتی هم در متنی که در اختیار یکی از خبرگزاری ها قرار داده بود مدعی شد باشگاه پرسپولیس هم مدیرعامل توانا دارد و هم هیات مدیره از این رو آنها باید خودشان برای حل این مشکل چاره ای را پیدا کنند. در چنین شرایطی امروز روزنامه پیروزی در خبری اختصاصی به هواداران پرسپولیس وعده داد که پول خلعتبری جور شده است و آنها هیچ نگرانی ای در این مورد نداشته باشند. البته هنوز مشخص نیست منبع جدید مالی محمد رویانیان کیست. آیا او باز یک خیر دیگر را پیدا کرده و یا اینکه وزارت ورزش اقداماتی را در این راستا کرده است.