ملت ایران: پس از اینکه علیرضا منصوریان در مورد کادر فنی تیم ملی در جام جهانی ۹۸ فرانسه انتقاداتی را متوجه جلالی طالبی کرد، سرمربی تیم ملی در مصاحبه ای از بازیکن سابقش خواست انصاف را در نقد رعایت کند. پس از رسانه ای شدن دلخوری طالبی، امروز علیرضا منصوریان در مصاحبه کوتاهی که انجام داد تلویحا از طالبی عذرخواهی کرد و مدعی شد نتوانسته منظورش را خوب بیان کند. منصوریان در این مورد به ما گفت: «حقیقتش قصد نداشتم بعد از آن همه سال بعضی از مسائل را مجددا مطرح کنم. صحبت از جو تیم ملی در بازی های جام جهانی ۹۸ فرانسه شد و من به صورت کلی در مورد جو قالب تیم صحبت کردم. هرگز قصد بی احترامی به آقای طالبی را نداشتم. ایشان مربی تیم ملی بوده و احترامش برای من واجب است» وقتی صحبت های منصوریان را مجددا برای او خواندیم، وسط حرف مان پرید و توضیح داد: «بله شاید من نتوانستم منظورم را خوب بیان کنم و یا اینکه بهتر بود در آن لحظه چنین صحبت هایی را مطرح نمی کردم. در هر صورت هرگز قصد اهانت به جلال طالبی را نداشتم و امیدوارم ایشان کینه ای از بنده را در دل نداشته باشد. ما در آن دوره تنها برد تاریخ ایران در جام جهانی را به دست آوردیم که کار کوچکی نبود.»