ملت ایران:سعید شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس درباره حمله افراد ناشناس به خودروی علی دایی در پایان تمرین امروز گفت: «این اتفاق اصلا ربطی به اقای دایی نداشته و کسی به خودروی ایشان حمله نکرده است. در واقع دو نفر که حال شان هم خوب نبوده در آن منطقه درگیر شده اند.»
وی ادامه داد: «این دو نفر که اتفاق بچه همان محل هم هستند با هم درگیری پیدا کرده بودند. در همان زمان هم آقای دایی مشغول عکس گرفتن با هواداران بوده و اینطور نبوده که بخواهند خودروی ایشان را با سنگ بزنند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا خودروی علی دایی دچار خسارت شده یا نه می گوید: «فکر می کنم سنگ به زیر خودروی ایشان برخورد کرده اما خبر دقیقی ندارم که خودرو آسیب دیده یا نه.»