تساوی با سایپا؟
شرایط جوی به شکلی بود که هر تیمی که از لحاظ قدرت بدنی می توانست بهتر باشد عملکرد مناسب تری داشت. بازیکنان ما مثل عبدی، ویکروم، فرزاد آشوبی بازیکنانی هستند که خیلی راحت در زمین مناسب بازی می کنند اما در این زمین نیاز به قدرت بدنی بود. ما در نیمه اول بهتر بودیم اما با شروع نیمه دوم رفته رفته بدن ها تحلیل رفت و کار سخت شد. در این بازی ها تیم هایی که رو به ارسال مستقیم و توپهای بلند می آورند موقعیت خلق می کنند اگر سایپا هم خطری روی دروازه ما ایجاد کرد به همین دلیل بود.
عملکرد مهاجمان؟
عبدی، امین منوچهری و رضا خالقی فر اگر دقت بیشتری می کردند می توانستند به گل برسند. زمانی که بازی در این هوا برگزار می شود کار سخت می شود و اینکه گل نمی خوریم باید شرایط را برای آینده ترمیم کنیم.
خریدهای جدید؟
دو، سه بازیکن به تیم اضافه شده اند و در آینده بهتر خواهیم شد و با آرامش بیشتری مسابقات را ادامه می دهیم.
در مورد اخراج از روی نیمکت؟
نمی دانم در ارتباط با داوری چه بگویم. هر چه گفتیم فرقی نکرد و کاری انجام ندادند. در آن صحنه داور خطای بازیکن سایپا را نگرفت و من به این موضوع اعتراض کردم. محمدی، داور مسابقه به عنوان معلم من است. متأسفانه او حتی در دیدارهای دوستانه که در اصفهان برگزار می شد سعی می کرد به گونه ای قضاوت کند که تیم تحت فشار قرار گیرد اما این مسئله برای آن بازی ها خوب بود اما در این دیدار تصمیم هایی گرفت که خوب نبود. دو بازیکن ما سر به سر شدند و طبق قانون داور می توانست بازی را قطع کند. در صحنه ای پیروز قربانی به داور اعتراض کرد و به همین دلیل هم کارت زرد گرفت و از بازی بعدی محروم شد.
استفاده از لباس متفاوت؟
به علت اینکه برند مخصوص باشگاه اندازه من نبود مجبور شدم از لباس دیگری استفاده کنم زیرا نمی خواستم سرما بخورم. من همواره لباس باشگاه را می پوشم و شما ندیده اید که غیر از این باشد.