ملت ایران: کریم انصاری فرد گلزن تراکتورسازی در بازی با پرسپولیس در تماسی با رضا حقیقی هافبک مصدوم پرسپولیس جویای احوال او شد و وقتی متوجه شد که حقیقی می خواهد با پای مصدوم کار را ادامه دهد به او هشدار داد مداوای پایش از مهم تر است و آن را جدی بگیرد تا در آینده به مشکل برنخورد اما حرف های کریم هم حقیقی را قانع نکرد تا او همچنان اصرار داشته باشد که با مصدومیت برای پرسپولیس بازی کند.
حقیقی اکنون یک ماهی هست که با این وضعیت برای پرسپولیس بازی می کند و حاضر نیست پای خود را مداوا کند.