ملت ایران: امیر قلعه نویی در حاشیه تمرین استقلال در جمع خبرنگاران گفت: این هفته تنها هفته ای بود که تیم ما با موجودی کامل تمرین کرد و وقتی تعداد نفرات زیاد باشد تمرین از نظر انگیزشی هم بالا می رود. بازیکنان خوبی به ما اضافه شده اند و شرایط ما خوب است، بازیکنان جدید هم کم کم با شرایط استقلال آشنا شده اند بازیکنان ما واقعاً با انگیزه تمرین می کنند.
وی در مورد وضعیت خسرو حیدری گفت: این بازیکن در فهرست ۱۸ نفره ما قرار دارد اما اینکه چند دقیقه از او استفاده کنیم باید با کادر پزشکی در این مورد صحبت کنم.
سرمربی استقلال در مورد اینکه نظرش در مورد گروه ایران در جام جهانی چیست و دوست دارد با چه تیم هایی هم گروه شویم گفت: این سؤال دو هفته ای است که در کشورمان پرسیده می شود نمی دانم طراح این سؤال چه کسی بوده اما وقتی سیدبندی وجود دارد گروه ها بین ۵ تا ۱۰ درصد با یکدیگر فرق می کنند بنابراین طراح این سؤال مردم را سرکار گذاشته است. اگر ۳۲ تیم بدون سیدبندی گروه بندی می شد باز یک حرفی، اما وقتی می بینیم سیدبندی وجود دارد شرایط گروه ها خیلی با هم فرق نمی کند. فرانسه در سید سه است پس گروه ها سخت هستند. برخی می گویند دوست داریم با آرژانتین هم گروه شویم چون مثلاً می خواهند مسی را ببینند یا اینکه برخی دوست دارند با اسپانیا هم گروه شوند اما واقعیت آن است که فرق گروه ها ۵ تا ۱۰ درصد است.