ملت ایران: حواشی زیاد بازی تراکتور و پرسپولیس موجب شد منتقدان به قاضی حسن زاده خرده بگیرند، با کم کردن امتیاز نمی شود تماشاگران را مودب کرد. با این وجود امروز رئیس کمیته انضباظی وعده داد تراکتوری ها باید منتظر یک حکم تنبیهی باشند! او در این مورد به سایت فدراسیون گفت: «گزارشات مقامات مسئول این بازی بسیار سنگین است. مسئولان تیم تراکتورسازی تبریز قطعا برای ادای توضیحات به کمیته انضباطی دعوت می شوند و اگر تمام گزارش های مقامات مسئول بازی صحیح باشد، تیم تراکتورسازی باید منتظر یک رای تنبیهی مناسب باشد. انتظار داریم که تماشاگران فهیم مخصوصا آنهایی که به سرنوشت تیم خود حساس هستند، با رفتار های غیر صحیح به تیم خود صدمه نزند.»
این صحبت های حسن زاده یک معنی بیشتر ندارد؛ منتظر کسر یک امتیاز دیگر باشید. او می خواهد نشان دهد که سرانجام با این کسور امتیاز حتما جو ورزشگاه ها را پاک می کند.