به گزارش سرویس ورزشی ملت ایران، یکی از اتفاقات حاشیه ای جلسه اتحادیه فوتبال مربوط به علی فتح الله زاده بود.
مدیرعامل استقلال که از قضا در این نشست پر سر و صدا ظاهر شده بود هنگام خروج از نشست ناگهان متوجه شد خبری از ماشینش نیست. او که حسابی هل کرده بود در ابتدا تصور کرد سارقان ماشینش را برده اند اما به او خبر دادند که بخاطر پارک در جای ممنوع این بار پلیس او را تنبیه کرده و ماشینش را با جرثقیل برده است.
بعضی از اعضای اتحادیه وقتی این صحنه را دیدند به شوخی به مدیرعامل استقلال گفتند احتمالا کار رویانیان است که راپورت خلافت را به دوستان سابقش در راهنمایی و رانندگی داده است.