فرانک ریبری، ستاره فرانسوی بایرن مونیخ، مطمئن است که به دلیل بازی هایی که در سال ۲۰۱۳ برای باواریایی ها به نمایش گذاشت، می تواند برنده توپ طلای امسال باشد.
فهرست ۵ نامزد نهایی توپ طلا به زودی اعلام خواهد شد و انتظار می رود که ریبری یکی از گزینه های نهایی باشد. او فصل گذشته با بایرن به یک سه گانه تاریخی رسید و بسیاری حتیاو را شایسته ترین بازیکن برای کسب توپ طلا امسال می دانند.
او به نشریه فرانسوی لوموند گفت: " من نگرانی ای ندارم؛ به خودم اطمینان دارم؛ چون هر کاری می توانستم انجام دادم.
اگر به بازی های من در تمام طول سال نگاه کنید، متوجه می شوید که سرنوشت ساز بوده ام. شاید در هر بازی گل نزده باشم اما خط دفاعی حریف را به هم ریخته ام.
تا اینجای سال ۲۰۱۳، من هیچ ناکامی ای نداشتم. در تمام طول سال با تیم ملی و باشگاهم به موفقیت رسیدم.
آنچه ما با بایرن فصل گذشته انجام دادیم، تاریخی بود. "