امیر عابدینی و محمد رویانیان دو مدیر خبرساز فوتبال ایران امروز در جلسه اتحادیه فوتبال با هم درگیری لفظی پیدا کردند.
به گزارش سرویس ورزشیملت ایراندر حالی که صحبت از حضور مجدد عابدینی در پرسپولیس بحثروز هواداران پرسپولیس است، این دو مدیر ناگهان در جلسه اتحادیه یقه همدیگر را گرفتند. ماجرااز زمانی آغاز شد که رویانیان در بیان نظرات خود به انتقاد از کسانی پرداخت که در فدراسیون در برنامه زنده تلویزیونی انتقاد می کنند. او گفت: با این کارها به جایی نمی رسیم مشکل ما این است که فوتبال ما چشم انداز و سیاست کلی ندارد. قوانینمان درست نیست و خودمان هم تابع قوانین نیستیم.
او مشغول گفتن این حرف ها بود که امیر عابدینی به میان حرف هایش آمد و گفت: وقت بدهید صحبت کنم. عابدینی قبلا در زمانی که وقت را در اختیارش قرار داده بودند از فدراسیون، عدم شفافیت مالی و مشکلات اداره اش انتقاد کرده بود. او این بار خطاب به رویانیان گفت عجیب است که داری با من مخالفت می کنی، دو شب پیش فهمیدی که جلوی فدراسیون کم می آوری و همه جا را پر کردی که من را به پرسپولیس می بری اما دوباره اینجا جلوی جمع داری با من مخالفت می کنی.
رویانیان تا این حرف ها را شنید با حالتی تقریبا عصبانی به سمت در خروجی رفت تا جلسه را ترک کند که در این لحظه عابدینی پی او رفت تا از قهر مدیرعامل پرسپولیس جلوگیری کند. در این گیر و دار رویانیان ناگهان از عابدینی پرسید بالاخره به پرسپولیس می آیی یا نه؟! و عابدینی با جدیت جواب داد: آنقدر عصبانی هستی که می ترسم به پرسپولیس بیایم. البته عابدینی بعدا گفت افتخار می کند به پرسپولیس بیاید. او از مدیریت داماش استعفا داده و ظاهرا نسیم تغییرات هم به سمتی است که او دوباره پرسپولیسی بشود