حسین بادامکی و هادی شکوری دو بازیکن با سابقه پدیده شاندیز بعد از چند هفته حضور در لیگ دسته اول دوباره به لیگ برتر برگشتند و صبایی شدند.
این دو بازیکن بعد از فسخ قراردادشان با پدیده به صبا پیوستند و قراردادشان تا آخر فصل جاری خواهد بود.
این دو بازیکن دیروز اولین تمرین شان را با صبا در زمین صباشهر انجام دادند.