بخش مهمیاز حرفهای رویانیان در مورد حضور محسن قهرمانی در نیم فصل دوم به عنوان بود که اینگونه پاسخ داد: «قهرمانی مسلما در نیم فصل دوم قضاوت نخواهد کرد و موضوع قضاوت او منتفی شده است، در مورد پرونده ایشان اصرار بر این است که خطایی از او سر نرده است و آقایان اصفهانیان و آیت اللهی استنباطشان این است و از او دفاع می کنند. من امیدوارم در دادگاه های رسمی پرونده مورد بررسی قرار بگیرد تا این پرونده به نتیجه برسد. من از این آقایان کینه ای ندارم و اعتقاد دارم که این مسئله باید مورد بررسی قرار بگیرد و به اینجا ختم نشود. ما نمی توانیم همه مسائل اتفاق افتاده را قایم کنیم و نباید کوتاه بیاییم… من هم اشتباه و خطا دارم، همه ما ممکن است دچار خطاهای سهوی بشویم مثل خلبانی که آدم خوبی است ولی کنترلی روی پرواز هواپیما ندارد
او در ادامه می گوید: «پرسپولیس و تیم های دیگر هوادار دارند و این هواداران نسبت به تیمشان متعصبند. من می توانم به شما ثابت کنم که در بازی مقابل سپاهان چندین هوادار تنها به دلیل قضاوت بد این بازی در بیمارستان بستری شدند. حالا به هردلیلی اشتباهاتی صورت می گیرد. اما این اشتباهات نباید منجر به تخریب یک باشگاه بشود.
رویانیان به سوال مجری برنامه در مورد اختلاف بین حقیقی و دایی اینگونه پاسخ می دهد: «بین معلم و شاگرد اختلاف نظر وجود دارد و احتمال تنبیه هم وجود دارد ولی بحثجدایی چیز دیگری است. اینکه حقیقی باید از تیم جدا شود تصمیم آقای دایی است. دو، سه تیم خواستار این بازیکن هستند اگر پرسپولیس نشد مطمئنا او به باشگاه دیگر خواهد رفت. من از تنبیه معلم و مربی خوشم می آید و از دایی حمایت می کنم
مدیرعامل پرسپولیس در مورد شایعاتی در خصوص جدایی بازیکنانی به دلیل مشکلات مالی این تیم خاطرنشان کرد: «این گفته ها به شدت کذب محض است. سیدجلال و نیلسون هیچ حرفی علیه پرسپولیس نزدند و ماهینی مثل بچه من است و مصاحبه ای در مورد مشکلات مالی نکرده اند اگر چه آنها از ما پول می خواهند. من نسبت به مصاحبه های بازیکنانم خیلی حساس هستم و تمام صحبت هایی که آنها در مورد مشکلات مالی انجام داده اند را پیگیری کردم