ملت ایران: پس از پایان دیدار تیم های ملوان و استقلال ۴ بازیکن این تیم به نام های مهدی رحمتی، حنیف عمران زاده، سیاوش اکبرپور و علیرضا نیکبخت واحدی از اتوبوس این تیم جا ماندند و هنگامی که وارد تونل شدند، فهمیدند که اتوبوس استقلال ورزشگاه را ترک کرده است.
این ۴ بازیکن که به دلیل گرفتن دوش از سرما می لرزیدند، با خودروی عوامل برنامه ۹۰ به هتل المپیک رفتند تا خودروهای خود را از پارکینگ این مجموعه خارج کنند.
جالب اینجا بود که عمران زاده از خودروی عوامل برنامه ۹۰ هم جا ماند و به نوعی سوژه بازیکنان استقلال شده بود، اما وی خود را به هتل المپیک رساند.