ملت ایران:فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ امروز اعلام کرد؛ یک پرونده در خصوص فساد در فوتبال ایران به دست ما رسیده است که نمی توانم بیش از این در مورد آن صحبت کنم. حسین ساجدی نیا در خصوص بحثفساد در فوتبال و پیگیری های انجام شده ازسوی نیروی انتظامی گفت: تااین لحظه به غیر ازیک موردهیچ پرونده ای در خصوص فساد در فوتبال بدست ما نرسیده است. قصد بازکردن این پرونده را نیز ندارم و مطمئن باشید اگرشکایتی در خصوص بحثفساد بدست ما برسد با توجه به حکم قضایی پیگیر آن خواهیم بود.
حالا باید دید این پرونده مورد نظر کدام پرونده است.