وی افزود: «کمیته انضباطی مسوول رسیدگی به موارد انضباطی است که از سوی سرمربی، سرپرست یا مدیر تیم به باشگاه ارجاع داده می شود و در مورد علیرضا حقیقی هم با توجه به اتفاقات روز چهارشنبه در بازی دوستانه، چنین روندی دنبال خواهد شد و جلسه کمیته انضباطی ساعت ۱۴ فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.»
رئیس کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس گفت: «قبل از اینکه گزارش ارسالی بررسی شود و در جلسه اعضا از زوایای مختلف به آنها بپردازند، نمی توان در این باره نظری داد، البته علیرضا حقیقی این فرصت را دارد که نظرات و دیدگاه های خود را هم مطرح کند و بر همین اساس در جلسه حضور پیدا خواهد کرد و مراتب به سرپرست تیم اعلام خواهد شد تا در اختیار وی قرار بگیرد.»