ملت ایران: ساخت فیلمی مستند که از لحظه درگذشت ناصر حجازی تا به امروز را به تصویر می کشد آغاز شد. در این فیلم که به سفارش وبسایت شخصی ناصر حجازی ساخته می شود، پیرامون وقایع دوران درگذشت حجازی و مراسم هایی که بعد از آن گرفته شده است، صحبت می شود.
همچنین علل محبوبیت وی که ۲ سال و اندی از پرواز ابدی اش به آسمانها می گذرد اما کماکان در دل مردم جای دارد و از یادها نمی رود توسط چهره های مطرح عرصه سیاست، هنر و ورزش و البته مردم بحثمی شود. قرار است در این مستندشایعات و نا گفته ها در ارتباط با ناصر حجازی نیز مطرح شود.