ساندرو روسل رئیس باشگاه بارسلونا دیشب شام را در جمع گروهی از بازیکنان اسبق تیمش صرف کرد ودر جمع آنها قول داد که درهای ورودی ورزشگاه جدید باشگاه بارسلونا را به نام بازیکنان سابق این تیم نامگذاری کنند. حالا چه ورزشگاه جدیدی برای باشگاه کاتالان ساخته شود و چه همین ورزشگاه مورد بازسازی قرار بگیرد.
روسل در صحبت هایی دراین باره گفت: «یکی از پروژه هایی که ما در فکرش هستیم، بزرگداشت بازیکنان تاریخی باشگاه است و می خواهیم هر گیت یا درگاه ورودی ورزشگاه را به نام یکی از بازیکنان اسبق بارسلونا نام گذاری کنیم. پروسه برای انتخاب نام بازیکنان، ممکن است به تعداد بازیهای آنها برای بارسلونا بستگی داشته باشد.»