ملت ایران: فراخواندن فردوسی پور به مجلس یکی از آن دست از اتفاقاتی است که در فوتبال ما تازگی دارد. مخبر کمیسیون اصل نود مجلس گفته ما تنها برای گرفتن اطلاعات از فردوسی پور دعوت کردیم تا به بهارستان بیاید. اما یکی از اعضای فراکسیون ورزش مجلس عنوان کرده بود بعضی از آقایان حرف هایی را علیه مجری نود زدند که مجلس می خواهد در این باره دفاعیات عادل را هم بشنود.
از این رو حضور فردوسی پور در مجلس تنها برای گرفتن اطلاعات از او نیست. اما قطعا یکی از افرادی که به مجلس رفته و علیه فردوسی پور صحبت کرده، امیر قلعه نویی است. سرمربی استقلال پیش از این در چند مصاحبه عنوان کرده بود برادر عادل به گونه ای دلالی بازیکنان دو رگه را در تیم ملی می کند. پیرامون همین موضوع امروز یکی از سایت ها با فردوسی پور مصاحبه کوتاهی را انجام داد که مجری ۹۰ با خنده به در این باره قانون گفت: «قلعه نویی است دیگر. چی در مورد او بگویم. حرفی در مورد او ندارم.»