ملت ایران: کم کم چهره تمام تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۴ مشخص می شود.
دیروز هم این ساحل عاج بود که با پیروزی مقابل سنگال، بلیت سفر به برزیل را به دست آورد.
کامرونی ها هم روز گذشته از سد تونس عبور کردند تا یکی دیگر از نماینده های آفریقا در جام جهانی باشند.